کارت خرید

0Toman
نمایندگی 5 گیگ
5,000Toman
ماهانه
هاست 1 گیگ (5 موجود است)
فضا
1 گیگ
location
OVH Europe Spain Madrid
پهنای باند ماهانه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
web server
Varnish Cache
کنترل پنل
Directadmin
خدمات
شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
8,000Toman
ماهانه
هاست 2 گیگ (5 موجود است)
فضا
2 گیگ
location
OVH Europe Spain Madrid
پهنای باند ماهانه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
web server
Varnish Cache
کنترل پنل
Directadmin
خدمات
شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
12,000Toman
ماهانه
هاست 3 گیگ (5 موجود است)
فضا
3 گیگ
location
OVH Europe Spain Madrid
پهنای باند ماهانه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
web server
Varnish Cache
کنترل پنل
Directadmin
خدمات
شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی
15,000Toman
ماهانه
هاست 5 گیگ (5 موجود است)
فضا
5 گیگ
location
OVH Europe Spain Madrid
پهنای باند ماهانه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
web server
Varnish Cache
کنترل پنل
Directadmin
خدمات
شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول , رفع مشکلات و راهنمایی

Powered by WHMCompleteSolution